Бутална помпа 9МГР

Наименование

Номер по
каталога

1

Риза 127мм  

2

Риза 120мм  

3

Риза 115мм  

4

Риза 110мм  

5

Риза 100мм  

6

Риза 90мм  

7

Бутало 127мм  

8

Бутало 120мм  

9

Бутало 115мм  

10

Бутало 110мм  

11

Бутало 100мм  

12

Бутало 90мм  

13

Бутален прът  

14

Удължител за бутален прът  

15

Гайка за бутален прът  

16

Контрагайка за бутален прът  

17

Контрагайка за удължител за бутален прът  

18

Клапан к-т  

19

Легло за клапан  

20

Пружина за клапан  

21

Уплътнител за клапан  

22

Уплътнител за капака на клапана  

23

Уплътнител за риза  

24

Уплътнител за капака на ризата  

25

Уплътнител за бутален прът  

26

Уплътнител за удължител за бутален прът  

27

Притискащ пръстен за бутален прът  

28

Предпазен клапан  
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР
9МГР