evroproekt

ЕСТИР СЕРВИЗ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост

ЕСТИР СЕРВИЗ ЕООД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.004-0937-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на проекта са:
1. Повишаване на ефективността на производствените процеси в ЕСТИР СЕРВИЗ ЕООД.
2. Създаване на условия за растеж и развитие на ЕСТИР СЕРВИЗ ЕООД чрез цифровизация на производствените процеси.
Целите ще се постигнат чрез инвестиция в придобиване на на високотехнологичен актив – Обработващ център с ЦПУ.

Вследствие на изпълнението на проекта ще се постигнат:
Цифровизация на производствените процеси; по-висока производителност, подобряване на качеството и вследствие намаляване на производствените разходи поради намаляване на брака, и като цяло повишаване на ефективността на производствените процеси..

Общата стойност на проекта е 98000.00лв, като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 49 000.00лв., предоставени от Европейския съюз.