Бутална помпа HБ-32

Наименование

Номер по
каталога

1

Риза 90мм HБ32.02.020-01

2

Риза 100мм HБ32.02.020-02

3

Риза 110мм HБ32.02.102-02

4

Бутало 90мм

5

Бутало 100мм

6

Бутало 110мм HБ40.01.270-01

7

Бутален прът HБ32.02.501

8

Удължител за бутален прът HБ32.01.002

9

Корпус салников за бутален прът 11ГрИ.04.005

10

Фланец салников за бутален прът HБ32.01.004

11

Клапан

12

Клапан к-т

13

Легло за клапан

14

Пружина за клапан

15

Гайка за бутален прът

16

Контрагайка за бутален прът

17

Контрагайка за удължител

18

Капак за клапан HБ32.02.002

19

Капак за риза HБ32.02.001

20

Компенсатор КC-10.00.00.000

21

Кран трипътен HБ40.01.110

22

Смукателна глава 5”

23

Предпазен клапан KC-10.12.00.000

24

Щифт за предпазен клапан KC-10.00.00.013

25

Уплътнител за клапан

26

Уплътнител за капака на клапана

27

Уплътнител за бутален прът

28

Уплътнител за удължител за бутален прът

29

Уплътнител за ризата HБ32.02.103

30

Дистанционна гривна за ризата HБ32.02.104

31

Уплътнител за капака на ризата 140-150-58-2-2

32

Уплътнител за предпазен клапан ЦН-0206

33

Амортизатор за предпазен клапан ЦН-0205

34

Вал задвижващ (трансмисионен)

35

Легло за сферичен клапан

36

Сферичен клапан 50мм

37

Кръстоглав

38

Болт за кръстоглава

39

Салник за удължител на бутален прът

40

Фланец за салника
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50
НБ-32 НБ-50