Динамични пенетрометри

ЕСТИР СЕРВИЗ ЕООД предлага два типа динамични пенетрометри предназначени за определяне на физико-механични показатели на земната основа при полеви условия.

Динамичен конусен пенетрометър лек тип с тегло на спусканата тежест ( бабка) 10кг падаща от височина 575мм и проникващ конус с диаметър 25,4мм и ъгъл на конуса 60 или 90 градуса

Динамичния конусен пенитрометър е уред предназначен за бързо измерване на място на структурните свойства на съществуващи пътни настилки и земни основи, изградени от несвързани материали.Магат да се извършват продължителни измервания до дълбочина 900мм , а при използване на удължаващи щанги може да се изследват земни слоеве до дълбочина 3 метра.С уреда на място магат да бъдат определени якостта, дебелината и границата на различните земни слоеве.

Динамичен конусен пенетрометър свръх тежък тип с тегло на спусканата тежест ( бабка) 63,5кг падаща от височина 760мм и проникващ конус с диаметър 50,8мм и ъгъл на конуса 60 или 90 градуса

Динамичния конусен пенитрометър е уред предназначен за бързо измерване на място на стуктурните свойства на земната основа на голяма дълбочина. Използва се при проучвателни дейности, а така също и при контрол на строителството.
Уреда позволява и извличането на проби от земната основа (ядка)от значителна дълбочина.
Динамичная пенитрометър работи с автосонда УРБ2-А-2, а компактната конструкция позволява лесното транспортиране дори в лек автомобил.